Przychodnia Orla | My WordPress Blog

Aktualności

Ogłoszenie wyniku konkursu pobierz informacja o konkursie

21st Grudzień 2015

OGŁOSZENIE DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH UL. ORLA 1 w sprawie: przeprowadzenia postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.618) ogłaszam: konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy […]

3rd Grudzień 2015

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

5th Marzec 2015
Czytaj więcej...