Przychodnia Orla | POZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach

Aktualności

Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 16.03.2018

20th Marzec 2018

Część_I_ SIWZ_IDW Wzór umowy Część_III_SIWZ – STWiORB Część_IV_SIWZ_Wykaz Cen(2) Załącznik nr 1-7 do IDW Projekt budowlany termomodernizacji AE_ZABKI_Orla1 W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie nr 522568-N-2018 z dnia 26.02.2018r.- roboty budowlane .

26th Luty 2018
Czytaj więcej...