Archiwa autora: admin

KONKURS OFERT W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA , AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA

Dokumenty dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

Zarządzenie Dyrektora SPZOZ w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego

Szczegółowe warunki konkursu ofert dot. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA1

Szczegółowe warunki konkursu ofert dot. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA2

Szczegółowe warunki konkursu ofert dot. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA3

Szczegółowe warunki konkursu ofert dot. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA4

Oferta dot. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA1

Oferta dot. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA2

Szczegółowe warunku konkursu ofert dot. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA1

Szczegółowe warunku konkursu ofert dot. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA2

Szczegółowe warunku konkursu ofert dot. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA3

Szczegółowe warunku konkursu ofert dot. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA4

Oferta dot. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA1

Oferta dot. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA-PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA2

Umowa1

Umowa2

Umowa3

Umowa4

Umowa5

Umowa6

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ1

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ2

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ3

Zał. nr 1 do Regulaminu Komisji Konkursowej

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Informacja o podjętych działaniach naprawczych mających na celu usunięcie nieprawidłowości sygnalizowanych w skargach

Przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku ZOZ przy ul. Orlej w Ząbkach ( SPZOZ.ZP.271.01.18)

Część_I_ SIWZ_IDW

Wzór umowy

Część_III_SIWZ – STWiORB

Część_IV_SIWZ_Wykaz Cen(2)

Załącznik nr 1-7 do IDW

Projekt budowlany termomodernizacji

AE_ZABKI_Orla1

W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie nr 522568-N-2018 z dnia 26.02.2018r.- roboty budowlane .

Dokumenty archiwalne

2018 rok

Część_I_ SIWZ_IDW

Rozstrzynięcie konkursu ofert z dnia 6.02.2018r.

Rozstrzynięcie konkursu ofert z dnia 6.02.2018r.

Umowa

Załacznik nr 3 Wykaz punktów pobrań

Załacznik nr 2 wykaz personelu

Załacznik nr 2 wykaz personelu

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja – protokół z posiedzenia komisji 2.01.18

Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania 2.01.2018

Ogłoszenie Warunki-konkursu-ofert 01-2018

Załącznik nr 1 oferta cenowa 01-2018 ver 2

Warunki konkursu ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na wykonanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach

Projekt budowlany termomodernizacji…

Projekt budowlany termomodernizacji…

AE_ZABKI_Orla1

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zał. nr 2 do IDW Oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 do IDW Wykaz robót budowlanych

Cz.I SIWZ Instrukcja dla wykonawców (IDW)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017 rok

12 Informacja dot. grupy kapitałowej

11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia3

11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2

11 Ogłoszenie udzieleniu zamówienia1

10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 Informacja o środkach przeznaczonych na zamówienie

8 Informacja o złożonych ofertach

7 Ogłoszenie o zamówieniu bzp

6 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy

5 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków

4 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy

3 Zalącznik Nr 1 do SIWZ Program funkconalno-użytkowy

2 Wzór – Oferta – Formularz

1 SIWZ