Archiwa autora: admin

SKRZYNKA NA RECEPTY

Szanowni Pacjenci !

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia COVID istnieje możliwość złożenia zapotrzebowania na leki przez skrzynkę podawczą, znajduje się na budynku przychodni przy wejściu do Poradni Ogólnej.

 

Numery recept będą wysyłane do Państwa przez SMS.

 

Prosimy o wrzucanie listy z wykazem leków wypełnionej DRUKOWANYMI literami z następującymi informacjami:

 

-Imię i nazwisko

-Nazwa leku

-Dokładny adres

-Numer telefonu

 

ZPU.271.01.2020 – Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

————————————————————————————————————————————


Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert:

Informacja o grupie kapitałowej

Zestawienie ofert

—————————————————————————————————————————————–

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 15.10.2020 r.:

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

—————————————————————————————————————————————–

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 14.10.2020 r.:

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ – aktualny – wzór umowy;

Załącznik nr 6 do SIWZ – aktualny – wzór umowy przetwarzania.

——————————————————————————————————————————————


INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO Z DNIA 12.10.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy – Załącznik nr 1A do SIWZ

Wzór oświadczenia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy przetwarzania danych –  Załącznik nr 6 do SIWZ

KORONAWIRUS

JEŚLI PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA,
NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO NPL ANI SOR TYLKO SKONTAKTUJ SIĘ Z:
CENTRUM KONTAKTU COVID-19:

+48 22 25 00 115

 

 

Ochrona przed koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Sprawdź czy masz objawy COVID-19

https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Aktualne zasady i ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podejrzewasz u siebie koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Mobilne punkty pobrań

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Plakaty informacyjne :

http://przychodniaorla.pl/wp-content/uploads/2020/03/KORONAWIRUS-INFORMACJE.pdf