ODPŁATNOŚĆ ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Drodzy Pacjenci!

W poniższym linku znajdują się informacje na temat wydawanych przez lekarzy zaświadczeń. Zakres oraz podstawy prawne dotyczące w/w dokumentów.

 

Zaświadczenia lekarskie