Dokumenty archiwalne

2018 rok

Część_I_ SIWZ_IDW

Rozstrzynięcie konkursu ofert z dnia 6.02.2018r.

Rozstrzynięcie konkursu ofert z dnia 6.02.2018r.

Umowa

Załacznik nr 3 Wykaz punktów pobrań

Załacznik nr 2 wykaz personelu

Załacznik nr 2 wykaz personelu

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Informacja – protokół z posiedzenia komisji 2.01.18

Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania 2.01.2018

Ogłoszenie Warunki-konkursu-ofert 01-2018

Załącznik nr 1 oferta cenowa 01-2018 ver 2

Warunki konkursu ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na wykonanie zamówienia

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach

Projekt budowlany termomodernizacji…

Projekt budowlany termomodernizacji…

AE_ZABKI_Orla1

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zał. nr 2 do IDW Oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 do IDW Wykaz robót budowlanych

Cz.I SIWZ Instrukcja dla wykonawców (IDW)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017 rok

12 Informacja dot. grupy kapitałowej

11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia3

11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2

11 Ogłoszenie udzieleniu zamówienia1

10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 Informacja o środkach przeznaczonych na zamówienie

8 Informacja o złożonych ofertach

7 Ogłoszenie o zamówieniu bzp

6 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy

5 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków

4 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy

3 Zalącznik Nr 1 do SIWZ Program funkconalno-użytkowy

2 Wzór – Oferta – Formularz

1 SIWZ