KORONAWIRUS

JEŚLI PODEJRZEWASZ U SIEBIE KORONAWIRUSA,
NIE ZGŁASZAJ SIĘ DO NPL ANI SOR TYLKO SKONTAKTUJ SIĘ Z:
CENTRUM KONTAKTU COVID-19:

+48 22 25 00 115

 

 

Ochrona przed koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Sprawdź czy masz objawy COVID-19

https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy

Aktualne zasady i ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podejrzewasz u siebie koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Mobilne punkty pobrań

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Plakaty informacyjne :

http://przychodniaorla.pl/wp-content/uploads/2020/03/KORONAWIRUS-INFORMACJE.pdf